Servizos praguicidas

Sanambi somos unha empresa de servizos praguicidas que busca a preservación da saúde ambiental e da hixiene alimentaria. Estamos autorizados e rexistrados pola Xunta de Galicia co nº C-099-S.

Que é a preservación da saúde pública e do benestar da poboación?

A preservación da saúde pública e do benestar da poboación, dende a Organización Mundial de la Salud, contempla entre outras accións sanitario-epidemiolóxicas, unha serie de medidas contra os vectores ou axentes transmisores de enfermidades.

A antiga hixiene pública evolucionou na súa concepción para modificar, no senso positivo, as condicións de salubridade. Destacan, dentro das técnicas de saneamento do medio, pola súa importancia e eficacia, as denominadas: desratización, desinfección e desinsectación.

Empréganse estes tres termos para definir as actuacións sanitario-ambientais orientadas ao control e loita contra vectores, especialmente artrópodos, roedores e outros axentes que poñen en risco a saúde da poboación, ademais de causar molestias e danos económicos.

A xestión sanitaria e ambiental das pragas urbanas en España enmárcase, na actualidade, na Regulamentación Técnico-Sanitaria contida no Real Decreto 3349/83 e outros, que inclúen normas de obrigado cumprimento sobre a utilización dos tratamentos, así como a fabricación, transporte e aplicación dos produtos praguicidas.

Profesionais experimentados

Os operarios que traballan en Sanambi contan con carnés profesionais de aplicadores de tratamentos praguicidas tanto para o uso gandeiro como sanitario ou alimentario. Todos os produtos que utilizamos nos nosos traballos están autorizados polo Ministerio de Sanidad y Consumo.

Realizamos servizos de desratización, desinfección e desinsectación. A todos os nosos clientes entregámoslle un certificado dos tratamentos realizados e dos produtos empregados para garantir o resultado do traballo.

Se precisa asesoramento á hora de escoller o tratamento, unha visita de diagnóstico ou un traballo praguicida, pode pedir o seu orzamento sen compromiso.

Póñase en contacto connosco

Sanambi somos unha empresa que leva a cabo servizos praguicidas en busca de saúde ambiental e hixiene alimentaria. Pode atoparnos en A Coruña.